Håndboken

Håndboken 2015/16 samlet

1. Forord

2. Kort informasjon om Rotary

3. Hilsen fra Rotary Internasjonale president

4. Hilsen fra Guvernøren

5. Presentasjon av distriktsorganisasjonen

6. Organisasjonsplan 

7. Guvernørens mål for 2015-16

8. Oppgaver og ansvar for assisterende guvernører (AG)

9. Presidentens oppgaver og ansvar

10. Sekretærens oppgaver og ansvar

11. Kasserens oppgaver og ansvar

12. Internet og medlemsregister

13. Ungdomsutveksling

14. RYLA

15. Hvorfor bli medlem av Rotary - gode grunner

16. TRF

17. Distriktskomiteenes oppgaver

18. Nøkkelpersonell - navn og adresser

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer